martes, 27 de noviembre de 2012

| ILV | Pac 3 - Madel Ortiz

Imatge i llenguatge visual

Activitat A2 - Redisseny Portada LlargmetratgeDescripció de l’Activitat
 
Aquesta activitat combina els coneixements adquirits sobre comunicació visual i identitat gràfica així com els fonaments de disseny gràfic i el seu aprofundiment.


Basant-nos en la pel·lícula escollida en la PAC1 emprarem el títol que hem creat per realitzar un redisseny de la portada de la pel·lícula.

Es realitzarà un plantejament de redisseny de la portada original emprant únicament elements vectorials.

Esquema de treball:

 • El redisseny ha de ser totalment vectorial, no estarà permès afegir cap element de mapa de bits. No serà obligatori que el disseny mantingui una correspondència compositiva que fa al cartell original.
 •  En el cartell de la pel·lícula apareixeran: títol dissenyat a la PAC1, es podrà utilitzar un eslògan (a elecció de l'estudiant) per remarcar que es
  tracta d'una versió actualitzada de la mateixa pel·lícula. Es mantindran els textos corresponents al protagonistes principals i director .
 •  Crèdits i Llicències: La resta de crèdits relatius a la productora cinematogràfica original (productor, direcció de fotografia, música .. etc) no s'inclouran, en el seu lloc apareixeran únicament les llicències i crèdits de l'autor de la portada. S'integraran de forma creativa dins el mateix cartell respectant l'estil formal d'indicar els crèdits en cartelleria i portades de pel·lícules.
 •  Decidir quins són els elements principals de modificar sobre la base dels nous requeriments. Fer diversos plantejaments possibles abans de treballar el definitiu, no quedar-se amb la primera idea, és important saber trobar solucions gràfiques adequades i atractives.
 •  Aplicar els coneixements adquirits d'identitat gràfica, de tipografia i d'escriptura així com els color i cultura (unitats 1, 2 i 3) ..
 •  Resoldre gràficament el redisseny del cartell cinematogràfic de manera que es mostri el
  domini de les bases de disseny gràfic, intentant donar un resultat de qualitat i coherència formal.
 • Argumentar i justificar adequadament la proposta de redisseny en l'informe adjunt. Serà important justificar el treball sobre la base dels conceptes adquirits fins al moment en els mòduls de ILLV
 • No aplicar cap tipus d'interacció ni animació al cartell.
[Qualificació: A]Informe Redisseny Portada Llargmetratge

No hay comentarios:

Publicar un comentario