jueves, 29 de noviembre de 2012

| ILV | PR - Madel Ortiz

Imatge i llenguatge visual


PR - Infografia 85º edició dels Oscars 



Descripció de l’Activitat
 
Per aquesta pràctica has de crear una infografia informativa que representi gràficament els supòsits resultat de les propers premis dels Oscars.


La realització d'aquesta pràctica engloba el conjunt tots els continguts del curs: llenguatge visual i teories del signe, tipografia, identitat gràfica, cultura i color, que també s'avaluaran.

Realitzaràs una infografia per ser publicada hipotèticament en un diari digital.
 

Serà important aprofitar els recursos que ofereixen els gràfics estadístics juntament amb altres estratègies de representació visual. Cal tenir en compte les variables gràfiques i la seva capacitat per transmetre o codificar informació de manera visual.

Explora totes les possibilitats de combinar diferents estratègies gràfiques per representar dades visualment amb un enfoc expositiu que aporti informació i destaqui determinats aspectes a partir de les dades a mostrar.

Alhora intentar ser creatiu i tenir en compte els criteris estètics i de disseny gràfic (sobretot en tema de tractament del color, tipografia i llegibilitat, la maquetació dels continguts, ...).

AVÍS: tingues en compte que no es tracta només d'un plantejament de maquetació i composició gràfica, sinó de saber comunicar dades visualment. S'han de treballar al mateix temps dos camps: disseny gràfic i infografia. 


Esquema de treball:

  • Recopilar altres exemples d'infografies, gràfics estadístics similars a la proposta de la pràctica. Recollir la informació necessària per a la nostra infografia. Aquesta compilació la podem compartir al fòrum de l'assignatura.
  • Lectura i estudi a fons del Mòdul didàctic 3: Infografia.
  • Estudiar totes les opcions possibles i saber escollir els recursos infogràfics a utilitzar, esbossar tant les representacions visuals com el conjunt compositiu, buscant la millor estratègia informativa i interpretativa de les dades. Triar quines variables gràfiques representaran les variables informatives. Escollir els gràfics estadístics o formes de representació de dades adequades.
  • Es recomana Illustrator com a programa d'edició gràfica però l'estudiant és lliure d'escollir o combinar-lo amb altres programes, sempre que el resultat sigui un gràfic vectorial en el format i les condicions que demana l'encàrrec.
  • Desenvolupar la infografia.
  • Mostra en la mateixa infografia les dades sobre autoria i llicència. Observar les diferents alternatives, com ara la utilització de les icones (cc) o similar.

[Qualificació: A]

prediccions oscar's...