viernes, 19 de octubre de 2012

| PW | Pac 2 - Madel Ortiz

Programació Web  Enunciat Pac 2


Teòrica

1.- Explica en quins casos creus que és millor incloure el codi javascript a la mateixa pàgina html i en quins casos és millor utilitzar un fitxer .js extern.

2.- El nostre consultor ha desenvolupat un senzill codi per reflectir les incidències d'un partit de futbol d'aficionats del seu poble. Sembla que l'emoció del partit ha provocat que el codi “grinyoli” una mica. Detecta, explica, i soluciona els errors que hi ha en aquest pedaç.

3.-Explica amb exemples quan i com utilitzaries les utilitzaries les estructures try / catch

Pràctica

1.- Programar una funció per donar format a una data obtinguda a partir del constructor Date() de l'objecte Date que permeti visualitzar la data final en el nostre format habitual: dia-mes-any (2 caràcters - 2 caràcters – 4 caràcters). Crear una pàgina web amb un botó que permeti validar-ho (el resultat final es pot mostrar utilitzant un alert).

2- Escriu un script que demani el nombre de paràmetres d'una funció, desprès demani un valor numèric per cada paràmetre, cridi la funció, i mostri la seva concatenació. Nota: La dificultat de l'exercici està en passar a una funció un nombre no constant de paràmetres.

3- Programar una funció que rebi 2 paràmetres de diferent tipus i actuï en funció del tipus d'aquests paràmetres. La taula inferior ens indica quina funció hem de realitzar.

 • Cadenes de text: encadenar els paràmetres
 • Enters: sumar els paràmetres
 • Decimals: sumar retornant el valor arrodonit
 • Data: retornar la diferència de data en milisegons

[Qualificació: B]


 Pac 1 Resolta [MdL]
by-nc-nd Enllaç al meu exercici: Pac 2

| PW | Pac 1 - Madel Ortiz

Programació Web 


 Enunciat Pac 1Crear una pàgina html buida i incrustar tot l'exercici en aquesta pàgina.

1.- Afegir-hi un botó que llenci un bucle per llegir des del teclat la llista de la compra producte, marca i unitats (format: producte, marca, unitats) i desar-los en un array ( array unidimensional que contingui la concatenació de producte, marca, unitats). Finalitzar quan hi hagi una entrada en en qualsevol dels camps que sigui FI.


2.- Afegir a l'apartat anterior una funció de validació de la informació introduïda: que no s’acceptin productes i marques que continguin caràcters especials (&%$?¿!¡¨ _) i assegurar-se de que les unitats continguin un valor numèric enter.


3.- A la pàgina anterior inserir un botó “mostrar” que permeti fer un llistat de les dades en format taula en una nova pàgina (el codi que obri la nova pàgina s’explicarà al fòrum).


4.- A la pàgina anterior afegir un botó que permeti cercar una marca de la llista i mostri tots els registres que compleixen la condició. Per visualitzar el resultat utilitzeu un alert.


5.- Afegir un nou botó que ordeni la llista de productes i els mostri, en format taula ordenada, en una pàgina nova.


6.- Com que l'opció 5 ens desordena l'estat inicial de la llista, afegir un botó que permeti recuperar-lo. Quines opcions s'us plantegen i quina seria més optima?


7.- Exportar el codi javascript de la pàgina a un arxiu .js extern i vincular-lo a la pàgina web.


8.- Documentar el codi segons la solució proposada als temes de debat.


[Qualificació: A] 

 Pac 1 Resolta [MdL]
by-nc-nd Enllaç al meu exercici: Pac 1
Memòria de la Pac 1 (Nota: la portada i alguns tipus de lletra presenta modificacions respecte al treball original) | PW | PAC1 - Madel Ortiz

martes, 16 de octubre de 2012

| ILV | Unitat 2

Imatge i llenguatge visual
Identitat Gràfica:

Pels qui veniu de Disseny Gràfic és un tema nou tot i que segur que no us resulta estrany amb la utilització de molts dels conceptes bàsics de disseny gràfic estudiats. Si teniu una base doncs sobre el tema, aprofiteu per aprofundir-hi a través de la lectura dels materials, la bibliografia i els recursos web. El desenvolupament de programes d'identitat gràfica és un camp molt actiu del disseny gràfic, amb estudis i agències especialitzats en aquesta tasca. Aquests programes defineixen com les organitzacions, les marques i els productes es presenten públicament de forma gràfica. Aquests programes també canvien, evolucionen o s'adapten a través de processos de re-disseny. 
Anem a estudiar tot això prestant especial atenció a la seva dimensió social i comunicativa. Aquest estudi és bàsic per donar el fonament teòric i metodològic per fer dues activitats d'avaluació, la PAC2 i la PAC3. En una posareu en joc la capacitat analítica i de reconstrucció d'un Manual d'Identitat, en l'altra aplicareu els coneixements a l'activitat. 


Lectures sobre identitat gràfica:
Per aquesta unitat tenim una lectura obligatòria relacionada amb la identitat gràfica; és el mòdul 5 dels materials didàctics que teniu disponibles en format web (a l'aula) amb els següents continguts: 
 • Programa d'identitat gràfica 
 • Identificar què? 
 • Identificadors gràfics 
 • El manual d'identitat gràfic 

Aquest mòdul tracta el que és un programa d'identitat gràfica i el paper social, cultural i comunicatiu que juga en la identificació i diferenciació d'una marca; els diferents àmbits on es fa servir (organitzacions , productes -una pel·lícula es pot considerar com a tal-, serveis, territoris, ...); així com quins són els "identificadors gràfics" (símbol, logotip, color, tipografia, ...) i com es regula la seva aplicació a través d'un "manual d'identitat gràfica". Us recomano consultar en la versió web l'aplicació comparativa que hi ha a l'apartat "3.3.4. Logos i variabilitat gràfica" dins la Secció 3 dedicada als "Identificadors gràfics". Podreu filtrar diferents logos segons les seves característiques gràfiques. 

Lectures recomanades complementàries sobre Identitat gràfica: 
Hi ha un total de 8 lectures recomanades entre les que recomanem com a mínim d'escollir-ne una per llegir. Entre aquestes hi ha 4 llibres molt recomanables; cadascun amb un enfocament diferent: 
 • Chaves - “La imagen corporativa. Teoría y práctica de la identificación institucional” [es] 
 • Minaniyama - “World Branding, concepts, strategy and design” [en] 
 • Klein, Noami (2000) “NO LOGO. El poder de les marques” [es] [ca] 
 • Heath-Potter - “Rebelarse vende” [es] 
Lectures opcionals: 
Dins de les lectures opcionals teniu també altres textos penjats al Foro ALFA, un espai, molt recomanable de consultar, de debat entre dissenyadors, que tracten d'alguna manera sobre la identitat gràfica, alguns dels quals apareixen citats als materials i que val la pena llegir sencers, ja que no són textos tant llargs i en canvi aporten reflexions interessants: 

Remeneu entre els textos publicats al Foro ALFA perquè segur que hi trobeu coses interessants. Al GRF wiki hi ha també una pàgina de recursos dedicada a la Identitat Gràfica amb enllaços referenciats:  

Hi trobareu enllaços a manuals d'identitat gràfica que són exemples interessants de definició i presentació de programes d'identitat. A més d'altres recursos relacionats. També hi trobareu enllaçats anàlisi de programes d'identitat diversos realitzats per estudiants de multimèdia en semestres anterior s. Hi ha anàlisi molt ben fets i d'altres més fluixos. Però us recomano que us el mireu perquè hi trobareu les diferents dimensions d'un programa d'identitat amb força exemples. 


Consultor: David Gómez Fontanills

martes, 9 de octubre de 2012

| ILV | Pac 1 - Madel Ortiz

Imatge i llenguatge visual


Activitat A1 - Disseny de títol remake cinematogràficDescripció de l’Activitat
 
Aquesta activitat combina els coneixements teòrics adquirits sobre llenguatge visual i sobre propietat intel·lectual. Crearem el títol d'un “suposat” remake d'una pel·lícula guardonada amb l'Oscar en qualsevol de les seves modalitats des dels orígens dels premis de l'Acadèmia fins a l'actualitat (1927-2011).
A partir de la portada d'una pel·lícula premiada en Els Oscars (no importa la categoria del premi escollida; millor pel·lícula, millor fotografia, efectes especials.. etc) Prendrem el títol de la pel·lícula (títol que identifica gràficament la pel·lícula) i elaborarem un nou disseny del títol per anunciar una suposada reedició de la pel·lícula triada. En el títol a desenvolupar ha d'existir una coherència visual, seguint la mateixa línia temàtica i conceptual de la pel·lícula. Mitjançant la utilització de recursos gràfics i compositius crearem un logotip que defineixi l'essència de la pel·lícula. 
S’haurà de fer servir obligatòriament tipografia i elements vectorials, però no es podrà emprar cap biblioteca de recursos vectorials ni imatges de mapa de bits (jpg, gif, png, etc...).


Esquema de treball:
 • Escull una pel·lícula guardonada des del lloc oficial dels Oscars. Serà de gran ajuda informar-se i conèixer el gènere i trama de la pel·lícula.
 •  Elabora un disseny de títol propi, òptim i efectiu que comuniqui clarament a l'espectador l'essència de la pel·lícula escollida.
 • Decideix quins elements incorporar en el disseny tenint en compte que segueixin una línia gràfica coherent que representin d'una manera actual e innovadora la reedició de la pel·lícula.
 •  A partir dels coneixements adquirits sobre llenguatge visual, teoria del signe i fins i tot sobre mecanismes de retòrica visual explorar les possibilitats per decidir un disseny gràfic efectiu, tant en l'elecció dels seus components com en la seva capacitat comunicativa (l'espectador ha de ser capaç d'interpretar-los correctament. Això ho podeu fer mitjançant esbossos).
 • Resoldre gràficament el títol de la reedició cinematogràfica mitjançant l'ús de recursos gràfics de creació pròpia en el disseny.
 •  El document a presentar serà en format png amb fons transparent.
 •  Serà important conservar el document realitzat en format Illustrator per utilitzar-ho en una posterior activitat. Però no s'ha de presentar en aquest lliurament.
 •  Elaboració d'una breu memòria (½ pàgina) que justifiqui el procés de re-disseny de logotip raonant les eleccions compositives i que inclogui el títol desenvolupat.
 •  Atorgar i aplicar al re-disseny els crèdits i llicències d'ús i drets que l'estudiant consideri oportú, la llicència estarà basada en les llicències CC (a més d'incloure-la en la imatge final, s'haurà de comunicar i raonar en l'informe adjunt de lliurament). Enllaç a resum de llicències.
 •  Redactar un article d'anàlisis comparativa entre tres pàgines corporaives de Facebook de tres entitats reconegudes, i en fer una reflexió que reculli els diversos conceptres que s'han treballat durant la llectura del llibre de Lev Manovich i altres fonts de l'assignatura. 

Recomanacions del consultor (David Gomez Fontanills):
 • Imagineu un remake, una nova versió, que suposadament s'ha rodat de la pel·lícula. Imagineu què ha canviat i quin tipus de títol nou requerirà.
 • Penseu que feu un títol, no un cartell. Un títol que es pugui fer servir en diferents aplicacions (caràtula, cartell, portada DVD, samarreta, website, ...).
 • Tingueu molt en compte les decisions tipogràfiques relacionades amb escollir la font i l'estil, l'interlletrat, l'interlineat i les possibles modificacions dels caràcters.
 • Podeu posar elements gràfics, però com a part d'aquest títol, que aniran junt amb ell a les diferents aplicacions. Hi pot haver elements d'il·lustració o altres elements gràfics integrats o fusionats amb el títol mentre que l'element afegit no prengui més protagonisme que el propi títol. Tots els elements han de ser de creació pròpia
 • Atorgar i aplicar al re-disseny els crèdits i llicències d'ús i drets que l'estudiant consideri oportú, la llicència estarà basada en les llicències CC a més d'incloure-la en la imatge final, s'haurà de comunicar i raonar en l'informe adjunt de lliurament. És un repte combinar això amb el títol i que quedi discret tot i que sigui entendible. No pot dominar massa sobre el títol, és clar. 

 
[Qualificació: A]

OrtizValorMadel_Informe_PAC1_ILV