miércoles, 4 de julio de 2012

| FEM | Pac 3 - Madel OrtizPar t 1 . Digita l versus rea l
 
Relaciona el que has llegit en el llibre de Manovich (cap. 4 i 6) i elabora una reflexió al voltant d'una de les següents qüestions, donant suport als teus arguments amb exemples:
  • És el "realisme" (la capacitat de simular la realitat física de manera que l'espectador no sigui capaç de distingir-la de la seva reproducció digital) la màxima obsessió de la indústria actual de l'entreteniment?
  • Cap a quina direcció creus que va el futur desenvolupament de la imatge sintètica? Pot influir en una nova orientació de la cultura visual de les pròximes generacions?

Par t 2 . Deba t “ Generació transmèdia ”
 
Després del període de realització de la primera part de la PAC, s’indicarà, mitjançant un missatge en el Tauler de l'aula, les normes i característiques del debat, el qual es desenvoluparà a la bústia "Debat" de l'aula.


| FEiM | Pac 3 - Madel Ortiz

[Qualificació: B]


martes, 3 de julio de 2012

| FEM | Pac 2 - Madel Ortiz
Apartat 1: Vides paral·leles Documenta't sobre l'obra dels personatges i/o entitats que s'inclouen a continuació, tria dos parelles i elabora un breu text tot relacionant-les segons quina ha estat la seva principal aportació dins l’àmbit interdisciplinari de la multimèdia. No es tracta de relatar la biografies o trajectòries per separat, ni de només enumerar descobriments o contribucions, sinó de desenvolupar una argumentació pròpia per relacionar-los. Es tracta de contrastar descobriments, importància en relació a l’actualitat i diferències o similituds vinculades amb l’àmbit que ens ocupa, i especialment amb la lectura principal del curs.

● Alan Kay vs. Douglas Engelbart
● Vannevar Bush vs. Nicholas Negroponte
● Microsoft vs. Apple
● Sid Meier vs. Shigeru Miyamoto
● Xerox PARC vs. MITApartat 2: Evolució de les interfícies i les operacions

Relaciona el que has llegit en el llibre de Manovich (especialment als capítols 2 i 3) amb el que has investigat sobre les parelles anteriors i elabora una reflexió al voltant d'una de les següents qüestions, tot justificant la teva resposta de manera argumentada:
● A la vista de l'estat actual de les tecnologies de la comunicació i de la informació, com veus l'evolució de les interfícies gràfiques d'usuari en un futur pròxim?
● Quines són les principals metàfores i icones que encara avui dia persisteixen en les interfícies que fem servir en principals dispositius? Quines creus que perduraran encara més anys i per què?
● Comparat amb 10 anys enrere, quines operacions consideres que són noves entre els dispositius multimèdia que ens envolten actualment? Quines noves imagines que podrien sorgir?| FEiM | Pac 2 - Madel Ortiz

[Qualificació: B]


Recursos complementaris:

Viviendo Entre Pantallas

Interfaces Del Futuro

lunes, 2 de julio de 2012

| FEM | Pac 1 - Madel Ortiz


El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Lev Manovich

La primera parte de esta práctica consiste en elaborar una presentación para explicar de forma visual los conceptos de "Representación numérica", "Modularaidad", "Automatización", "Variablidad" y "Transcodificación cultural" que expone Manovich en el primer capítulo.
Yo la realizé con Prezi:


 

En la segunda parte hay que argumentar nuestra opinión sobre la vigéncia de las ideas de Manovich en el contexto actual utilizando como referéncia nuestras propias experiencias como consumidor/usuario de los nuevos medios.

 | FEiM | Pac 1 - Madel Ortiz[Qualificació: A]

_______________________________________________________________________________

Recursos complementarios:
La Vanguardia Como Software_manovich1002